Tiskarstvo

Kriteriji konkurenčnosti v tiskarski industriji

Povezovanje in sodelovanje

Povezovalni in sodelovalni modeli v vseh pojavnih oblikah in za različne namene pomembno vplivajo na konkurenčnost podjetja.

Naročanje na enem mestu

Stranke cenijo koncept naročanja na enem mestu, saj jim prihrani čas. Pri vzpostavitvi takega koncepta je več možnosti.

Digitalizacija in orodja

Digitalizacija in uporaba informacijskih orodij v internih procesih kot tudi v relaciji do zunanjega sveta postaja nujnost.

Zagotavljanje standardov

Standardi večajo prodajni potencial na tujih trgih, povečajo možnost naročil s strani večjih naročnikov kot tudi dostop do trga javnih naročil.

Iz vsebine priročnika

 • Poslovne priložnosti

  Osnovne značilnosti poslovnih priložnosti v javnemu in privatnemu sektorju na domačem in tujih trgih.

 • Kriteriji konkurenčnosti

  Podrobnejša analiza in opis kriterijev konkurenčnosti, ki so ključnega pomena za nadaljnji razvoj tiskarskega sektorja.

 • Poslovni modeli in prodajne poti

  Kakšne poslovne modele in prodajne poti lahko uporabimo ter ali lahko s kombinacijo modelov in poti razvijemo zmagovalni miks, ki nam pomaga k rasti podjetja.

 • Razvojni koraki

  Kaj potrebujemo, kakšno pomoč lahko dobimo in kakšni so predlagani razvojni koraki pri uvajanju novih sodobnih razvojnih strategij in poslovnih modelov.

 • Vzorčne predloge in uporabne povezave

  Dostop do vzorčnih predlog, kontrolnih seznamov in uporabnih povezav.