Nagovor avtorice

Irena Rezec

avtorica

Že vrsto let se dnevno srečujem s podjetji iz različnih sektorjev in različnih velikosti, ki želijo povečati prodajo na domačem ali tujem trgu. Možnih načinov je običajno veliko, še posebno v povezavi z novimi sodelovalnimi poslovnimi modeli ter z informacijskimi tehnologijami in orodji. Tudi tiskarski sektor se trendom ne more izogniti in številni primeri kažejo, da se tiskarski sektor zna hitro prilagoditi in pri tem biti tudi inovativen.

Priročnik je nastajal več let in temelji na moji dolgoletni praksi, na analizi poslovnega okolja v Sloveniji in tujini kot tudi na številnih spoznanjih, ki sem jih pridobila v okviru ocenjevanja evropskih projektov. Priročnik je napisan z namenom, da prikaže uspešne prakse ter poda praktična priporočila glede uvajanja novih sodobnih strategij, poslovnih modelov in/ali marketinško-prodajnih poti. Priročnik pa ni namenjen samo tiskarski industriji, ampak tudi vsem tistim, ki so s to industrijo povezani ali se s to industrijo pogosto srečujejo kot npr. založniki, marketinške agencije, svetovalci in drugi.

Verjamem, da vas bodo posamezni predstavljeni primeri in poslovne priložnosti presenetili, morda tudi prebudili ter vam hkrati dali motivacijo za pozitivne razvojne spremembe v vašem podjetju.

Priročnik bo dostopen v elektronski pdf obliki, saj ga bo tako lažje redno ažurirati in nadgrajevati z novostmi.

Vabim vas, da si zagotovite priročnik po ugodnejši ceni in z drugimi ugodnostmi še v prednaročniškem obdobju.