Dodatne ugodnosti*

Dodatne ugodnosti*

Podjetje Eudace nudi kupcem priročnika 10% popust pri vzpostavitvi in vdrževanju sistemov vodenja za naslednje standarde:

 • ISO 9001
 • ISO 14001 in/ali EMAS
 • ISO 22000
 • ISO 27001
 • ISO 45001
 • ISO 50001
 • FSC oz. PEFC
 • EU EKO certifikat
 • European EcoLabel


Popust lahko koristite ob predložitvi kupona s kodo, ki ga boste prejeli ob plačilu priročnika v prednaročniškem obdobju
. Kupon bo za uveljavljanje popusta pri podjetju Eudace veljaven do vključno 30. decembra 2020.


Podjetje WOTRA nudi kupcem priročnika brezplačno objavo kratke vsebine v slovenskem in angleškem jeziku o vašem podjetju ali storitvah, ki jih nudite, in sicer v naših WOTRA spletnih socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram) ter 10% popust pri marketinško-prodajnih in drugih poslovnih storitvah podjetja WOTRA. To med drugim vključuje:

 • analiza obstoječih tradicionalnih in digitalnih prodajnih poti in predlog izboljšav;
 • svetovanje pri uvajanju naprednejših razvojnih strategij, poslovnih modelov in prodajnih poti;
 • interno usposabljanje in/ali mentorstvo glede na potrebe ali sprejete strategije in poslovne modele posameznega podjetja;
 • marketinško-prodajne storitve na slovenskem in tujih trgih;
 • druge poslovne storitve.


Popust lahko koristite ob predložitvi kupona s kodo, ki ga boste prejeli ob plačilu priročnika v prednaročniškem obdobju
Kupon bo za uveljavljanje popusta pri podjetju WOTRA veljaven do vključno 30. decembra 2020.


Podjetje FAZA.S nudi kupcem priročnika 10% popust pri finančnem, poslovnem in davčnem svetovanju. To vključuje naslednje storitve:

 • finančne storitve in skrbne preglede poslovanja, svetovanje pri prestrukturiranju podjetij, pripravo poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov ipd.
 • svetovanje v postopkih statusno pravnih preoblikovanj družb, davčno optimiranje, svetovanje oz. zastopanje v postopkih davčnih inšpekcijskih nadzorov ipd.
 • vzpostavitev procesov upravljanja s tveganji.


Popust lahko koristite ob predložitvi kupona s kodo, ki ga boste prejeli ob plačilu priročnika v prednaročniškem obdobju
. Kupon bo za uveljavljanje popusta pri podjetju FAZA.S veljaven do vključno 30. decembra 2020.